Ogród owocowy w Polsce

pigwa

Owoce z ogrodu

W ogrodzie polskim owoce są dorodniejsze
i piękniej zabarwione, bo każdy owoc na płaskiej powierzchni
szpaleru doskonale jest słońcem oświetlony. Dlatego cena, kupię pigwę jest wyższa niż z sadów.
Drzewa w polskim ogrodzie nigdy nie mogą być
owocami przeciążone, bo w razie ich nadmiaru, na
płaskiej powierzchni wszystkie owoce niedokształcone
lub nędzne łatwo można zauważyć i usunąć, pozostawiając
tylko same dorodne, te zaś uwolnione
od współzawodnictwa w czerpaniu pokarmów,
osiągną pełną doskonałość.

Walka z ptakami, owadami i chorobami jest
mocno ułatwioną, na równych bowiem ścianach
ujawnią się wszelkie niedomagania roślin,
na co hodowca zaraz nie omieszka zareagować, stosując
spryskiwanie lub inne środki zaradcze. Skup czereśni kupuje różne owoce od maja.
Jedną z największych plag sadów owocowych
są stale panujące u nas wiatry zachodnie, gwałtowne
szczególniej w m. sierpniu; ileż szkód czynią one
corocznie właścicielom sadów, obtrząsając samo czoło
najpiękniejszych owoców; nierzadko pozostaje zaledwie
połowa na drzewie i to najlichszych, W polskim
ogrodzie mają owoce doskonałe zabezpieczenie przed
burzą i wiatrami.

Wpływ drzew na produkcje.

Drzewa oparte wszystkimi gałęziami na niewzruszonych ścianach szpaleru, zupełnie
skutecznie opierają się najsilniejszym burzom,
bo siłę oporu zdobywa polski ogród w ilości szpalerów
idących z północy na południe, zachodnim więc
wiatrom stawią czoło nie tylko pojedynczy szpaler,
lecz cały ich szereg i w ten sposób skutecznie
powstrzymuje prąd i niweczy siłę wiatru. Pod tym względem warzywa i cena cebuli jest bardziej odporna na wahania pogodowe.
Kapryśna nasza wiosna z późnymi przymrozkami
nieraz aż w czerwcu jest groźnym niebezpieczeństwem
dla sadów owocowych. Walka z tern jest niemożliwą
i wszelkie znane dotychczas sposoby zabezpieczenia
kwiatów od przemarznięcia, jak osłony z roślin
czy budynków lub palenie ognisk nad ranem, są
półśrodkami nie dającymi dobrych rezultatów. Właściciel
w tym wypadku staje się bezbronnym i
musi się zdać na łaskę i niełaskę wpływów
atmosfery, oczekując z rezygnacją wyroku na siebie,
a wyrok ten bywa nieraz, bo niweczy często
jedynie źródło dochodu i ratunku właściciela.
Bywają lata że przymrozki są tak ostre, że mrożą
nie tylko kwiaty, ale już wykształcone zawiązki,
porę więc kwitnienia z wielką emocją przeżywa
każdy właściciel sadu.