Produkcja zboża

Popularność uprawy zboża

Dopiero w ostatnich czasach
tak kukurydza, jak i proso— ale to ostatnie
pod postacią czumizy — zaczęły się rozszerzać
na środek i zachód państwa, przy czym pomimo
że pochodzi ona z Mandżurii, właśnie na Pomorzu,
zaaklimatyzowano i stamtąd powoli rozchodzi się
ona na inne tereny. Cena pszenicy w tym momencie jest w miarę niska.
A więc najwięcej z ha zbierają w województwach
zachodnich, przy czym jest rzeczą bardzo
charakterystyczną, że za pięciolecie
w porównaniu z pięcioleciem przedwojennym
—plon spada. Wyjątek stanowią województwa
wschodnie. Towaru na rynek dostarczają: żyta — głównie
województwa zachodnie i centralne, pszenicy —
centralne i południowe, jęczmienia — zachodnie
i centralne, w mniejszym stopniu południowe,
owsa — zachodnie, centralne i południowe. Województwa
wschodnie niejednokrotnie cierpią na
brak zbóż.

Skup Kukurydzy

Gryka pochodzi ze Wschodu i Południa,
prosa zaś i kukurydza z Południa.
Zbiór jest zużywany na różne cele. Na zasiew
idzie około 15% zbioru. Poważna jego część zostaje
zużyta na paszę (szczególniej żyto, jęczmień
i owies) pod postacią ziarna, owies, częściowo
jęczmień, czy odpadków, (otręby). Prawie
cała pszenica, mniejsza część owsa służy za pokarm
dla ludzi pod postacią mąki, kaszy (pszenica,
gryka, proso), pieczywa. Na cele przemysłowe,
browarniane, gorzelniane zużywamy nieznaczną ilość zbioru. Przemysł piwowarski i gorzelniczy
zużywają jęczmień, żyto, kukurydzę; krochmalniany
— głównie kukurydzę.

Giełda zbożowa

Przez obrót handlowy przechodzi tylko część
plonu jako towar: nasienny, pastewny, przemysłowy.
W niniejszej książce pominiemy zboża jako
towar nasienny, a omówimy je jako przemysłowy
i pastewny. Okrywa nasienna chroni od uszkodzeń, wilgoci,
szkodników, chorób. By mogła spełnić swą rolę
musi być zdrowa, cała i dobrze rozwinięta. U żyta,
pszenicy, jęczmienia nagiego, kukurydzy jest ona
dość cienka, bo stanowi ją tylko skórka; u owsa
jęczmienia zwykłego, jest grubsza, bo prócz skórki
jest jeszcze i plewka. Gryka i tatarka mają
jeszcze twardszą okrywę.

Okrywa nasienna stanowi kilka (żyto, pszenica),
do kilkunastu (jęczmień), do kilkudziesięciu
(owies) ciężaru ziarna. Przy przeróbce na mąkę,
kasze, z wyjątkiem mąki razowej, dostaje się
do otrąb, stanowiąc ich poważną część składową.
Im grubsza okrywa, tym mniej wagi ziarna przypada
na cenne części. Np. w niektórych odmianach
owsa, plewka wynosi 40 i 40 kilka ciężaru
ziarna.