Współpraca rządu z rolnikami

Handel produktami rolnymi

W rzeczy samej, rząd nie pozna potrzeb ludności
wiejskich, w sposób pewny i na czas pożyteczny inaczej, jak zasięgając objaśnień i zdań prawdziwych
rolników z pomiędzy tych, którzy wykonywają
umiejętnie i pomyślnie pracę około ziemi,
Tylko mądremu zastosowaniu tej zasady, handel
i rękodzieła nagły popęd, który od
pół wieku przyłożył się do chwały i potęgi naszego
kraju, a odmówieniem tego dobrodziejstwa rolnictwu,
sprowadził to pożałowania godne odosobnienie,
w którym dotąd zostaje. Przychodzi okres, że trzeba sprzedać por.

W obce cierpień jakich ono doznaje, i przejęty
żądzą znalezienia na nie prędkiego lekarstwa,
mniemałem, że w oczekiwaniu stanowczego usta
przez prawo Izb doradczych Rolniczych
było by nieodzownym urządzić bezpośrednio w
kraju departamentalne, przeznaczone
do dostarczania rządów i swoich zdań o położeniu
przemysłu wiejskiego, o ulepszeniach jakie
on przyjąć jest zdolny, o stanie zapasów żywnościowych,
o produkcji zbiorów, i o tych wszystkich
przypadkach tak rozmaitych w praktyce
rolniczej, którym trzeba zaradzać zaraz w samym
początku, ażeby wstrzymać ich rozwiniecie.

Nowe to i przemijające urządzenie, polegać będzie
na podstawach następujących;
Rozporządzenie prefektury, ustanowi w każdym
departamencie Komisję departamentalny Rolniczą,
obowiązaną dawać władzy centralnej lub
miejscowej, wszystkie zdania i objaśnienia od niej
żądane o potrzebach rolnictwa, o prawodawstwie
wiejskim, i o różnych przedmiotach szczególnych,
pod ich rozpoznanie poddanych. Ogłoszenia widnieją w gazetach kupie winogrona włoskie.
Komisja ta, składać się ma po jednym członku
każdego okręgu.

Mianowanie ich zostawia się
pp. prefektom, to zaś powinno padać rolnika,
którego eksploatacja wiejska lub własność należy
do okręgu, jakiego ma być reprezentantem. Dla
tej myśli rządu, ważną jest rzeczą, ażeby ten wybór
padał na rolnika praktycznego, i jest pozą danym,
ażeby on obok tego fundamentalnego przymiotu,
łączył w sobie znajomość interesów straconych.

Komitet rolniczy

Jeżeli W okręgu znajduje sic rolnik,
łączący do tych warunków jeszcze i to, że jest
członkiem jakiego zebrania rolniczego, towarzystwa
albo komitetu, nie wahaj się temu dać pierwszeństwo.
„Ale nade wszystko powoływać tu należy rolników
praktycznych takich, którzy sami przez sic
prowadzą gospodarstwo wiejskie; przez nich to otrzyma
sie wyrażenie prawdziwe interesów rolniczych,
»Ludzie na których padnie ten wybór, niewątpliwie
przyjmą jak najchętniej obowiązek, który
chociaż czasowy, poda im sposobność okazania
ważnych usług; krajowi. Ich życzliwość pojmie, że
próba do której się ich wzywa, przeznaczoną jest,
jeżeli się uda, do łatwiejszego ustanowienia Izb
doradczych Rolniczych.