Wyczerpanie gleby

Rośliny oleiste

Potem idą rośliny oleiste, np. rzepak, potem strączkowe
— groch, potem zboża. Najmniej wyczerpują ziemię
z wilgoci okopowe. To samo, co o okopowych, można powiedzieć
o warzywach. Znów sprawa, dla sadownictwa ważna, tern
ważniejsza, im klimat suchszy i im gleba suchsza. Skup marchwi udowadnia jak w trudnych czasach można dobrze zarobić.
Następnie teoria płodozmienna przypisuje wielkie znaczenie
sposobowi korzenienia się roślin. Trzeba rozróżniać zarówno
rodzaj zakorzeniania się, jak i pozostającą masę korzeni
w ziemi. Weźmy pod uwagę rodzaj zakorzeniania się. Wiadomo,
że rozróżniamy gatunki roślin płytko korzeniących się
o korzeniu włóknistym i głęboko korzeniących się o korzeniu
wrzecionowatym.

Pierwsze pobierają pokarmy z płytszych
warstw, drugie z głębszych. Zmiany w kolei obsiewów tych roślin
pozwolą na równomierne wykorzystanie wszystkich warstw gleby.
Przy tym rośliny o korzeniu wrzecionowatym ułatwiają wnikanie
w glebę roślinom o korzeniu włóknistym, gdy te następują
po tamtych. Przy krzakach owocowych jest trochę inaczej i np. kiedy kupię maliny dopiero mogę posadzić na wiosnę.

Oczywiście, mówiąc o masie korzeni, należy rozróżniać
te zgrubiałe części, które są przewodnikami wody
z głębokich warstw, jak i masę drobnych delikatnych korzonków,
które w zetknięciu z ziemią mają własność rozpuszczania
w niej składników pokarmowych. Dane, które tu przytaczam,
dotyczą właśnie masy owych drobnych korzonków. Według na 100 kg. drobnych korzonków w warstwie
wierzchniej gleby (do 25 cm) przypada korzonków na głębsze
warstwy (25 — 125 cm) w kg.: u zbóż 50 — 80 kg., u traw
tylko 9 kg. To są rośliny o korzeniach włóknistych. Na 100
kg drobnych korzonków w glebie rzepak posiada 323 kg. drobnych
korzonków w głębszych warstwach, koniczyna 533 kg.,
lucerna 247 kg., mak (roślina ogrodnicza) 451 kg.

Sprzedam pomidory

Widnieje bardzo wiele informacji o handlu pomidorami oraz sprzedaży warzyw. Istniała bardzo długi czas teoria, że główną podstawą dobrego
zmianowania jest następowanie roślin płytko korzeniących
się po głęboko korzeniących się i odwrotnie, a to dlatego,
że jeżeli rośliny płytko korzeniące się wyczerpią wierzchnią
warstwę, to rośliny głęboko korzeniące się zastaną warstwy
głębsze nienaruszone, niewyczerpane. Jeżeli siejemy razem
rośliny, które się płytko i głęboko korzenią, to one rozkładają
pobieranie pokarmu stosownie do głębokości korzenienia
się z różnych warstw ziemi, a przeto wykorzystują je możliwie
w najlepszy sposób pod względem pokarmu i wilgoci.
Sprawa zdolności pobierania pokarmu przez korzenie jest
mało zbadana. Zarówno rolnicy, jak i ogrodnicy kierują się
praktycznymi doświadczeniami. Wiemy, że roślinami mało wymagającymi
w rolnictwie jest owies, tatarka, żyto, łubin. Przeciwnie.
jęczmień, pszenica, buraki stawiają duże wymagania.