Zakup zboża

Kupie Sorgo

Do gromadzenia większych partii, trzeba mieć
odpowiednie składy i fundusze na zakup i przechowanie.
Składy takie mają: wojsko, większe
firmy zbożowe prywatne i spółdzielcze, państwo.
Poza spichrzami większych gospodarstw mamy
ich stosunkowo niedużo. Im lepiej skład jest urządzony,
im łatwiej w nim zbożem manipulować,
tym taniej kosztuje przechowanie i tym’ łatwiej
zboża uchronić od zepsucia.

Skup owsa

Składy małe, w których
zboże leży grubymi warstwami, musi być
ręcznie przerabiane przez ludzi, wnoszone na plecach,
są najgorsze i najniebezpieczniejsze, a przechowanie
w nich najdroższe. Składy nowocześnie
urządzone, gdzie zboże wsypuje się na dole, a resztę
manipulacji załatwia za pomocą specjalnych
urządzeń, choć założenie ich jest kosztowne, o ile
pracują możliwie cały rok, to znaczy stale są napełnione,
nie obciążają zboża przechowywanego
zbytnio pochodzącymi kosztami.

U nas, niestety, składów tych jest jeszcze niewiele
i nie są one właściwie rozmieszczone ale tam można sprzedać żyto. Utrudnia
to gospodarkę wyprodukowanym zbożem, zaopatrzenie
rynku wewnętrznego i eksport. To powoduje
np., że część naszego eksportu zboża
zmuszeni jesteśmy kierować przez Gdańsk, który
posiada jeszcze z czasów przedwojennych odpowiednie
składy i urządzenia, umożliwiające czyszczenie,
segregowanie, dobieranie i załadowywanie
zboża na statki.

Specjalna komisja ministerialna opracowała
plan budowy szeregu składów i projekt ten jest
stopniowo realizowany. Wymaga to jednak i czasu,
a co najważniejsze, pieniędzy. W miarę wykonywania
tego planu, charakter i organizacja
handlu zbożem będzie ulegać zracjonalizowaniu
i ulepszeniu. Poza tym będzie można mieć pewien
nadzór nad zapasami, czego dziś w żaden sposób
nie da się wykonywać, gdyż zboże jest magazynowane
w setkach, a nawet milionach stodół.
wr dziesiątkach tysięcy spichrzy mniejszej i większej
własności rolnej. W tych warunkach trudno
się zorientować, czy zapasy wynoszą miliony, czy
setki tysięcy.

Wszystko to sprawia, że w Polsce organizacja
handlu zbożem jest jeszcze bardzo prymitywna
Na rynku dominuje mały kupiec i mały obrót, co
zwiększa koszt pośrednictwa. Poważne uporządkowanie rynku wprowadzają
giełdy zbożowo – towarowe. Warunki zakupu, dostawy,
sprzedaży i załatwiania spraw spornych,
choć odnoszą się jedynie do transakcji dokonanych
na giełdzie, regulują i porządkują rynek, oddziałują
i na inne transakcje. Ceny giełdowe, ogłaszane
codziennie, pozwalają się orientować na prowincji
i w tendencjach rynkowych i możliwościach
sprzedaży.