Zalety pługa

Przyrządy do uprawy roli

O ile chodzi o zwykłe orki przedzimowe, to zjawisko to możemy
nawet uważać za zaletę pługa a nie jego wadę, gdyż właśnie
te przestrzenie wolne dają możność rozsadzanej przez mrozy
skibie rozsypywać się prawidłowo; ale w danym wypadku rzecz
się przedstawia wręcz odwrotnie, gdyż wszelkie takie przestrzenie
powodują późniejsze jej osiadanie. Giełda warzywna pokazuję jak można wykonać te czynności prawidłowo. To też wykonując tę
robotę musimy dbać, ażeby nie było tego rodzaju przestrzeni
pustych w szczególności pod skibą, leżącą na samym dnie,,
gdyż w innych warstwach łatwiej nam będzie uniknąć tych
błędów; osiągnąć to nie jest trudno, gdyż wystarczy przed przystąpieniem
do uprawy dobrze spulchnić powierzchnię pola,
a wtedy na dno brózdy będzie się obsypywać spulchniona
warstwa roli.

Stosunkowo najlepiej da się osiągnąć podobieństwo do
uprawy ręcznej w stosunku do przemieszania roli; w robocie
recznej osiągamy to w ten sposób, że wykonujemy regulówkę
warstwami. Skup orzechów włoskich oferuję usługę uprawiania produktów rolnych. Warstwy te umieszczamy jedne na drugich; ten sam
rezultat i tę samą metodę pracy możemy zastosować i tutaj, nie
całej głębokości jednym pługiem, lecz przeciwnie
kilkoma pługami, idącymi jeden za drugim tą samą brózdą.

Trudności techniczne

Pewne trudności techniczne może nam nastręczyć jedynie wyorywanie
warstwy najgłębszej, która może nie będzie chciała
wydobywać się zgłębi i odkładać na wierzch już dosyć wysokiej
skiby poprzedniej, lecz będzie zdradzała skłonność do obsypywania
się z powrotem w brózdę i dlatego trzeba by tu zastosować
pługi z długim „skrzydłem” u odkładnicy, jakie nn.
spotykamy w pługach Sacka. Przy drzewach wiśniowych, cena wiśni spadła w ostatnich dniach. W ostateczności, jeśliby chodziło
o znaczną głębokość, trzeb aby zdecydować się na wydobycia ostatniego
ręcznie, co jednak, ma się rozumieć, podrażałoby
znacznie uprawę.

Najłatwiej byłoby wykonać taką uprawę jakimś traktorem,
doczepiając do niego zamiast zwykłych wieloskibowców kilka
pługów, głębokich, idących jeden za drugim, przy czym pierwszy
z nich nie powinien bynajmniej brać najgrubszej skiby,
gdyż powinien on rzucać na dno brózdy dokładnie pokruszoną
rolę. Ujemną stroną zastosowania motoru może być jedynie
trudność nawracania na względnie małym kawałku roli ale z góry
musimy się przygotować na to, że praca kilkoma czterokonnymi
zaprzęgami również nastręczy sporo narzekań. To też tam
wszędzie, gdzie można wynaiąć i zastosować traktor, należy ten
sposób przede wszystkim polecać.
Niejednokrotnie spotykałem się z zapytaniem, czy nie
warto byłoby tu zastosować pługa; pytania takie
najdobitniej świadczą jednak o niezrozumieniu istoty pomysłu.